Вода

Всеки апартамент в Санта Марина разполага с отделни водомери за студена и топла вода. Те могат да са 2, 4 и в редки случаи 6 броя в апартамент, в зависимост от големината му. Водомерите се намират в банята и/или кухнята на апартамента. Отчитането им става от техници на управляващата компания, а консумацията се заплаща в офиса в 310 вила.

Тъй като за отчитането на водомерите е необходим достъп до апартамента, с което често се нарушава комфорта на собствениците, предлагаме водомери с електронно, дистанционно отчитане. Цената им е 160 лв./155 лв. за брой за топла/студена вода с включен демонтаж на стария водомер и монтаж на електронния. Гаранционен срок 5 години. Ако закупите водомер с електронно отчитане, Вие не дължите месечна такса за обслужване на водомери.  

За допълнителна информация, моля, обръщайте се към отдел „Управление на собствеността".

Онлайн резервации