Условия за ползване

Добре дошли в уебсайт www.smpm.bg!

Общи условия за ползване на САЙТА на ФППМ

Настоящият документ съдържа условия, правила и политики със задължителен характер, обуславящи използването на уебсайта http://www.smpm.bg /Сайта/. Това са Общи условия за използване на сайта, Политика за поверителност на личната информация и защитеност на личните данни , Правила за ползване на форума , които условия уреждат отношенията между „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт" ЕООД (ФППМ) и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта информационни материали, услуги и ресурси. Всяко ползване на настоящия САЙТ е предмет на тези условия. Информацията в сайта е публикувана на български, руски и английски езици. Правилата, приети от ФППМ, защитават интересите на всички посетители в сайта.

Този сайт е създаден като услуга и за улеснение на пребиваващите в комплекс „Санта Марина", Созопол, собственици на имоти в комплекса, посетители и гости, хора, търсещи информация относно ваканционно селище "Санта Марина", с цел информиране и улесняване на престоя им там.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ!

Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
- "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД /ФППМ/ - дружество, регистрирано съгласно законите на Р.България, собственик и администратор на сайта.
- КОМПЛЕКС "САНТА МАРИНА" /Комплексът/ - Ваканционно селище "Санта Марина", разположен на Южното Черноморско крайбрежие, на 2 км северно от старинния град Созопол и на 34 км южно от гр. Бургас, включващо вилни сгради със сезонен характер, предназначени за жилищни нужди.
- http://www.smpm.bg е информационен уебсайт - виртуален информационен ресурс, посредством който на потребителите се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
- "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което е регистрирано в сайта и/или използва предоставяна информация и/или услуга в сайта.
- „ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ" е обособена част в сайта, съдържаща информация за потребителя, генерирана и съхранявана от ФППМ, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира първоначално въведените данни, да променя паролата си за достъп, да споделя мнения във форума, да получава информация, пряко свързана с имота си в комплекса. „Потребителско име" е генериран от ФППМ уникален код от цифри, посредством които той се индивидуализира в сайта.
- „ПАРОЛА" е първоначално генериран от ФППМ уникален код от цифри, букви и/или символи за валидация на потребителя в сайта, който потребителя в последствие може да променя.
- „ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ" е всякакви данни, информация, текст, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на предоставената информация във форума, които потребителят разполага на сайта с оглед те да бъдат достъпни за всички останали потребители.
- "УСЛУГА/и" на сайта включват:
o достъп до предоставяните през сайта информационни ресурси/данни на сайта;
o участие във форумите на сайта чрез споделяне на мнения или коментиране на вече публикувани мнения;
o създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на сайта;
o получаване на email - бюлетини от регистрираните за услугата потребители.
- "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което ФППМ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата потребители на сайта.
- "ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА" - злоумишлени действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), и др.
"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите услуги.
- "IP АДРЕС" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Достъпът и ползването на този сайт са предмет на посочените по-долу условия. Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на САЙТА /Общи условия/, преди да продължите с използването му. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ФППМ, като Вие, използвайки сайта, се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като потребител на сайта и ФППМ, като собственик и администратор на сайта.

І. Общи разпоредби

Цялата информация, документи, материали и илюстрации, публикувани на този сайт са собственост на „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт" ЕООД/ФППМ/. Използването им е разрешено само при условие на стриктно спазване на авторските права, с изричното разрешение на собственика и администратора на сайта. Публикуваните материали могат да се използват само за лични цели. Публикуваните илюстрации могат да бъдат използвани само заедно с текста, за който се отнасят, след изричното разрешение на собственика и администратора на сайта.

ІІ. Права и ограничения

Като потребител Вие получавате правото да използвате предоставената информация и услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията, упоменати в този документ.

1. Част от информацията на сайта се предоставя на всички потребители без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до изброените: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством сайта - новини, календар с информация за предстоящи събития, информация за търговско- обслужващи звена - ресторанти, магазини, барове, детски площадки, предоставяни услуги- спа, фитнес, козметика, фризьорство, туристически услуги, спорт и забавления, администрация, информация за имотите в комплекса, полезни съвети за подръжката на имота и други.

2. Използването на част от услугите на сайта е възможно само след предварителна регистрация, създаване на потребителски профил на потребителя и въвеждане на потребителско име и парола от ФППМ. Тези услуги са предназначени за потребители- собственици на имоти в комплекса.

За да може да използва услугите, описани по-долу, потребителят трябва предварително да е регистриран, като направи заявка в съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата: http://www.smpm.bg/bg/user/registration.html.

Такива услуги, без да се ограничават до изброените са: "Вътрешен ред", Форум и др. Единствено регистрирани потребители имат право на достъп до тези услуги, което е в защита на техните интереси и конфиденциалността на отношенията им. Като потребители- собственици на имота в комплекса те ще бъдат информирани относно всички въпроси, касаещи техния имот, поддръжката му, управлението му и управлението на комплекса, без техните данни и персонална информация да става достояние на трети лица.

Всички потребители имат право да разглеждат и да получават информация единствено с цел да получават информация относно разположението и възможностите на комплекса, услугите, предлагани в него, предстоящи събития, информация за имотите, съвети за имотите и други.

3. Потребителят няма право да възпроизвежда (цялостно или частично), да променя, копира, принтира, преиздава, публикува, изпраща или предава (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието на сайта, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този сайт. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели.

4. Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на Република България ) е изрично забранено.


5. Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на сайта за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. Потребителя е длъжен да не използва сайта с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

6. При посещаването или използването на сайта, потребителят се задължава да не причинява вреда на други лица, да не нарушава личните им права, да не нарушава обществения морал чрез начина си на ползване на сайта, да не нарушава никакви права на интелектуална или друга собственост, да не поставя каквото и да е съдържание, съдържащо вируси, да не предава, съхранява или поставя хипервръзки или съдържание, на които потребителят няма право, особено в случаите, когато такива хипервръзки или съдържание са в нарушение на задължения за поверителност или незаконни, да не разпространява реклами или нежелана поща, или предупреждения за вируси, дефекти или подобен материал, като потребителят не моли за и не заявява участие в никакви лотарии, писма с "лавинообразен ефект", верижни писма, пирамидални игри или подобни дейности.

7. ФППМ си запазва правото да откаже регистрация на който и да е потребител. ФППМ изрично запазва правото си да определя или променя кои информационни ресурси изискват предварителна регистрация и кои не.

ФППМ има право, по всяко време и без задължение за даване на обяснения, да откаже на потребител достъп до зона, защитена с парола, като блокира потребителските му данни, особено в случаи в които се използват неверни данни за целите на регистрацията, нарушават се приетите условия за ползване, нарушава се законодателството и други.

ФППМ може да откаже достъп до сайта по всяко време, особено ако потребителят наруши което и да е от задълженията си, произтичащи от настоящите условия за ползване. При ползването на този сайт, потребителят декларира и се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други правила, касаещи ползването на интернет сайтовете, установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.

ІІІ. Отговорност. Ограничаване на отговорността

1. Информацията, публикувана на този сайт е предоставена от вътрешни и външни източници на ФППМ и се допълва и обновява постоянно. Тя цели единствено представянето на услугите, предоставяни в комплекса, имотите, търговско- обслужващите сгради и информация за събитията и забавленията, организирани в Комплекса .

Съдържанието в този сайт е представено единствено за удобство и информация на собствениците, на гостите и пребиваващите в комплекса, както и на други заинтересовани лица. ФППМ не претендира за представителност и не гарантира изчерпателност и пълнота на информацията, публикувана на този сайт.

2. Публикуваната в този сайт информация, независимо от това, че е била актуална в деня в който е публикувана, може да не е актуална към настоящия момент, за това ФППМ препоръчва на потребителите преди да я използват под каквато и да било форма, да я проверяват.

3. Цялото съдържание на този сайт се предоставя без каквато и да е гаранция от какъвто и да е характер. ФППМ не носи отговорност за каквито и да е щети, загуби, вреди, искове, дългове или други вреди причинени или в резултат от употребата или опитите за употреба на сайта и информацията, предоставена на сайта.

4. ФППМ е предприело и ще предприема всички разумни действия, за да осигури достоверност, истинност и пълнота на информацията в сайта, както и отсъствие на подвеждаща информация. Въпреки това, ФППМ не гарантира точност и пълнота на съдържанието на сайта.

5. Използването на сайта, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност. При никакви обстоятелства ФППМ, неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати в този сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било вреди (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, имуществени вреди претърпяна реална загуба и/ или пропусната полза и/или неимуществени вреди, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на сайта, невъзможността да бъде използван или недостъпността на сайта или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият сайт препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато ФППМ били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни вреди. В случаите, не упоменати тук отговорностите на ФППМ се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

6. Потребителят приема да предпазва, защитава и пази името на ФППМ, нейните длъжностни лица, управители, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия от потребителя или от друго лице, имащо достъп до сайта.

7. ФППМ не носи отговорност за временно прекратяване на функциите на сайта, за поява на вирусни атаки или дефекти в работата на сървъра, на който е позициониран сайтът и за каквито и да било други технически проблеми, свързани с правилното функциониране на сайта.

8. ФППМ полага грижи за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на сайта, но доколкото предоставянето им в услуга на потребителя няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на правилата, потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги и ползването на предоставяната информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ФППМ не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на сайта вреди.

9. ФППМ не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на потребителя чрез публикуването им на сайта, както и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ФППМ, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10. ФППМ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - в случаи на непреодолима сила, случайни събития, политика на третите лица, и други.

11. ФППМ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до сайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ФППМ грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ФППМ за пропуснати ползи, претърпени имуществени или неимуществени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

ІV. Авторски права

1. Информационните ресурси, материали, всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация, публикувани на сайта, както и всички софтуерни програми и приложения, собственост на ФППМ и/или на неговите партньори, или трети лица, преотстъпили право на ползване на ФППМ, са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ФППМ.

2. Цялото съдържание на сайта е обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, действащите разпоредби по защита на авторските права, международни спогодби, както и по други закони и споразумения, свързани с интелектуалната собственост.

3. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост - материали, бази данни и други ресурси, разположени на Сайта, извън информацията, предоставена от потребителите, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ФППМ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ФППМ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

4. При използването на сайта, потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ФППМ или на съответно посочените лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите условия и правила и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на сайта.

5. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на сайта без изричното разрешение на ФППМ и/или на неговите партньори или в противоречие с правилата, общите условия и изискванията на ФППМ е забранено. Нерегламентираното използване на посочените по-горе ресурси представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Потребителят е длъжен да спазва тези закони, като по-конкретно, не променя, скрива или отстранява никакви буквено-числови кодове, означения или съобщения относно авторски права от информацията на сайта.

6. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от ФППМ услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Сайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

V. Информация, предоставена от потребителите

1. ФППМ не носи отговорност за целите и дейността на потребителя във връзка с използване на информацията и услугите, както и за вида, характера, съдържанието, верността и законосъобразността на информацията, предоставяна от потребителите. Потребителят е единствено отговорен за законността на информацията, предоставена от него, както и за действията си по предоставянето и за последствията от това.

2. ФППМ не отговаря за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от потребител на сайта и/ или станало достъпно чрез настоящия сайт. Потребителите на този сайт носят отговорност по отношение на съдържанието и верността на информацията, която изпращат до ФППМ, както и по отношение на ненарушаването на правата на трети страни, които евентуално са част от тази информация.

3. Потребителите дават на ФППМ своето съгласие, че такава информация и данни могат да бъдат съхранявани и използвани за статистически анализи или други специфични бизнес цели. В частност, ФППМ си запазва правото да използва съдържанието на такива съобщения, включително подобрения, предложения и идеи, които се съдържат в тях, за различни цели, свързани с разработване и повишаване качеството на управление, обслужване, организация и предоставяне на услуги и други предложения, както и да предоставя тази информация /с изключение на лични данни/на трети лица, без ограничения.

VI. Чуждестранни потребители

1. Този сайт се поддържа, изменя и актуализира от ФППМ. Той е предназначен за собственици, почиващи, гости и други, които могат да бъдат български или чуждестранни граждани. Публикуваната информация на сайта е съобразена с приложимото право в държавата, където се намира седалището на ФППМ.

2. ФППМ няма информация, че извън тази държава, информацията, софтуера и/или материалите в сайта са подходящи или са на разположение за преглед.

3. Ако потребителите посещават сайта от място извън границите на съответната държава, те носят изключителната отговорност за спазването на всички приложими местни закони.

4. Забранява се достъп до информацията в сайта в държави, където подобно съдържание е в противоречие със законите на съответната страна.

VII. Препратки към други сайтове

Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за Ваше удобство и информация и като такива Вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с ФППМ и ФППМ не носи отговорност и не поддържа това съдържание, независимо дали е партньор със собствениците на тези сайтове или не.

VІII. Съгласие с общите условия, политики и правила /условия/

Текстът на посочените документи е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://www.smpm.bg по начин, който позволява безпроблемното запознаване с тях. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите условия, е разположена на всяка страница от сайта. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на сайта, включително с отварянето на интернет страница от сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

За да може да използва услугите от раздел II на настоящите Общи условия, Регистрираните потребители, в процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за ползване " и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", потребителят, съответно родителят или настойникът на потребителя, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ!

Сигурността и защитата на поверителността на личните Ви данни са важни за ФППМ, затова ФППМ извършва дейността си в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и за сигурност на данните. Приетата от ФППМ политика е към събиране, обработване и съхранение на данни единствено и само с цел предоставяне на услугите, улесняване престоя на почиващите и собствениците и по-пълно и качествено информиране на всички потребители.

ФППМ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

1. Чрез сайта, ФППМ съхранява Ваши лични данни (напр. име, адрес, телефонен номер или електронен адрес, индивидуални данни на имот в Комплекса и др.), които ФППМ генерира от собствената си база данни, или които Вие доброволно сте предоставили (напр. чрез регистрация, промяна на данни в потребителския профил, обратна връзка, запитвания, анкети и други).

2. ФППМ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите.

3. ФППМ се ангажира да полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни в България.

4. ФППМ се ангажира да полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите и обработване на информацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

5. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрация , ФППМ ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне.

6. С изразяване на съгласие с настоящите общи условия и политика на поверителност потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

7. ФППМ събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за вътрешни статистики, предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, анкети, организиране на томболи, запитвания посредством обратна връзка, за статистически и всякакви други цели. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ФППМ.

8. С регистрирането си и с приемането на общите условия, правила и политики, потребителят се съгласява обработването на личните му данни да се полза и за целите на директния маркетинг, т.е. потребителят се съгласява да получава търговски и нетърговски съобщения, уведомления и бюлетини с информация, изпращани от ФППМ.

9. Потребителят декларира, че ФППМ има право да изпраща съобщения, уведомления или други текстове до всички потребители, с цел да предложи информация относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

10. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ФППМ на посочените адрес или e-mail за контакти.

11. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или другите политики и правила.

12. ФППМ няма да редактира или разкрива никаква лична информация за потребителя или за ползваните от него услуги и няма да предоставя подадената информация от потребителите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е предвидено в нормативна разпоредба, за изпълнение на нормативно установено задължение на ФППМ, във връзка с администрирането на сайта или когато потребителят е дал изричното си съгласие.

13. При използване на сайта ФППМ има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на потребителя изпраща към сървър на ФППМ във връзка с активността на потребителя. Информацията се съхранява на сървър на ФППМ или негов партньор и може да включва IP адреса на потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от сайта, времето прекарано на нея и др.

В допълнение, ФППМ съхранява IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление, съответно за приемане на общите условия и политики, в случай на възникване на правен спор.

14. ФППМ има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.
15. При употреба и обработване на данни, позволяващи идентификация на потребителя на сайта, ФППМ спазва приложимите закони за защита на поверителността на данните и политиката на сайта по отношение на защитата на данните. ФППМ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на услугите, предоставяни от ФППМ, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФОРУМА

ІІІ. Информация, предоставена от потребителите във форума

Потребителите, след регистрация, имат възможност да споделят своите впечатления, да публикуват мнения , коментари, лично творчество и друго съдържание, разположено на сайта в частта "Форум".

1. При добавяне на мнение/коментар във форума, потребителите се съгласяват да спазват общите условия, политики и правила, вкл. Правилата за ползване на форума, като администраторът и собственик на сайта ФППМ не носи отговорност за изразените от потребителите мнения и коментари, снимки, и други такива, публикувани във форума от потребителя.

2. Потребителят носи цялата отговорност относно истинността и точността на публикуваните материали.

3. След качването на снимки и коментари, потребителят се съгласява те да бъдат използвани от ФППМ.

4. Потребителят се задължава да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица, лично публикувани или не, информационни ресурси със съдържание, включващо текстова или графична информация, данни, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали със съдържание, както следва: противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, с порнографско или открито сексуално съдържание, съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти, обидни или заплашителни изобщо, обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация, с етническа и/или расистка насоченост, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото, нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност, нарушаващи авторско права или права на интелектуалната собственост, съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.
5. Потребителят се задължава при ползване на Сайта и Форума да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия, да уведомява незабавно ФППМ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги, да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от ФППМ услуги, като деактивира предоставянето им от потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Сайта, съответно преустанови използването му.

7. Потребителите на Сайта и Форума носят отговорност и поемат последиците, в случаите, когато не са получили чрез сайта важна информация относно администрирането на имота им в Комплекса, и/или относно управлението, предоставяните услуги и всякакви други отношения и промени в комплекса, които са били оповестени в сайта.

8. ФППМ има право, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до Сайта и Форума и/или да премахва потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите общи условия изисквания, законите на Република българия, както и на международното законодателство.

9. ФППМ има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на потребителя до Сайта и/или Форума, когато, по преценка на ФППМ или съгласно получена от трети лица информация, потребителят ползва Сайта и/или Форума в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

„ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт" ЕООД е дружество, регистрирано в България, което осъществява управление на недвижима собственост. Всички услуги, които предоставя ФППМ и всички отношения със собственик на имот в комплекса се уреждат с отделен писмен договор, който влиза в сила само след като е подписан от двете страни.

ФППМ си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни информационни ресурси, услуги, или други данни, достъпни чрез сайта.

ФППМ си запазва правото, по своя преценка да видоизменя, променя или актуализира настоящите правила или части от тях по всяко време. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта. Чрез използването на този уебсайт, след публикуването на подобни промени, изменения или актуализации, Вие се съгласявате с тях.

Всяко действие, което потребителите, трета страна или ФППМ предприеме с цел защита на описаните по-горе общи условия, се отнася само към български съд. Ако някое от тези условия е несъвместимо със закона, невалидно или по някаква причина не може да бъде приложено, то следва това условие да се счита за невалидно и по никакъв начин да не влияе на валидността на останалите условия.

Настоящите Общи условия, правила и политика са приети с Решение на собствен

Онлайн резервации