Електроенергия

В Югоизточна България електроснабдяването се извършва от австрийската компания ЕВН България. Всеки апартамент в Санта Марина разполага със собствен електромер, който се намира в главното табло във входа на съответната къща. Електромерите имат индивидуални партиди, който се прехвърлят на името на собственика, след нотариалното прехвърляне на имота. Преди това, собствениците плащат тока си в офиса на управляващата компания във вила 310.

Можете да заплащате разходите си за електроенергия сами или да се възползвате от нашите услуги и ние да плащаме разходите Ви от Ваше име и за Ваша сметка (моля, вижте раздел „Депозити, плащания и такси"). Много е важно, ако решите да плащате сметките си за електроенергия сами, да ни уведомите в писмен вид; в противен случай се получава дублаж на сметките.

В случай, че решите сами да плащате сметките си за електроенергия, при получаване на писмения Ви отказ от нашите услуги, ние ще Ви предадем така наречения ИТНомер, който ще Ви е нужен в ЕВН. ИТН - Измервателна Точка Номер е уникален, клиентски 7-цифрен номер, посредством който се получава информация или се правят безкасови плащания.

Важно е да знаете, че при забава на плащането на сметката за ток с един месец ЕВН спира подаването на електричество. Управляващата компания не носи отговорност в случаите, когато собствениците са предпочели да плащат сами сметките си и електричеството им е било спряно. Таксата за повторно включване на ЕВН е 19 лв. 

Засичането на употребената електрическа енергия се извършва от инкасаторите на ЕВН. Управляващата компания плаща по оригиналните фактури, които получаваме от ЕВН. Само в случаите, когато електромерът все още не е прехвърлен на името на новия собственик, той заплаща по показанията, отчетени от техниците в Санта Марина.

 

Онлайн резервации