Задълженията Ви на собственик

След като нотариалният акт на новия собственик на имот в България е готов, т.е. след като се осъществи регистрацията му в Агенцията по вписванията, собственикът трябва да изпълни няколко свои задължения.

На първо място чужденците трябва да се регистрират в Агенцията по вписванията към съответния окръжен съд (в случая на Санта Марина това е Бургаският), за да могат да плащат данъците върху имота си. Самият апартамент също трябва да се регистрира в службата по кадастъра на името на новия собственик.

За да разкриете партидата си в електроразпределителното дружество, трябва да попълните съответния формуляр, да предоставите копие от нотариалния си акт и да заплатите регистрационната такса за електромерите. Офисът на електроразпределителното дружество е в град Приморско.

Разбира се, можете да изберете да направите всички необходими регистрации самостоятелно или да възложите тези дейности на нас. Повече информация ще намерите в раздел Услуги.

Онлайн резервации