Достъпът до Вашия имот

След като имота Ви бъде нотариално прехвърлен (освен в случайте, на разсрочено плащане, когато ще получите ключовете си преди нотариланата седлка), Вие ще получите ключовете от него с приемо-предавателен протокол. От този момент нататък, управляващата компания няма право да влиза във Вашия имот, освен в случай на инцидент, или по Ваша изрична и писмена молба.

Вие можете да смените патроните на външните врати на имота си по всяко време, след като имота Ви бъде нотариално прехвърлен. В този случай, във Ваш интерес е да предоставите ключ на управляващата компания, който да бъде използван за достъп до имота при инцидент във Ваше отсъствие.

Ако сте сменили патрона си и сте оставили ключ в нашия офис, при поискване ще Ви бъде предоставен протокол, съдържащ информация дали, кога и кой е влизал във Вашата собственост в комплекса.

В случай, че управляващата компания разполага с ключ от Вашия имот и Вие желаете тя да предостави достъп до апартамента Ви на други лица (приятели, роднини, външни фирми и др.), трябва писмено да уведомите за желанието си, посочвайки конкретна дата/период, както и кои лица трябва да бъдат допуснати в дома Ви.

Онлайн резервации