Промяна в цената на топлата вода във в.с. "Санта Марина"

 • 2022-04-29

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СОБСТВЕНИЦИ ВЪВ в.с. САНТА МАРИНА

  Настъпилите значителни промени на пазара на едро на електрическа енергия в Република България (повишени цени на СО2, увеличение на цената на природния газ, договорените квоти за износ на електроенергия на външните пазари и др.), които оказват съществено влияние и повишаване на цените на електрическа енергия, налагат да се направи корекция в цената на топлата вода.

  Вследствие на посочените по-горе причини, с настоящото писмо Ви уведомяваме, че считано от следващия отчетен период 01.05.2022 година, изразходваната топла вода, отчетена по съответните уреди за индивидуално измерване на потреблението, монтирани във вашите недвижими имоти, ще бъде заплащана от Вас на база на новата цена, а именно: цена за топла вода – 31,78 лева с включен ДДС за м3.

  Моля, да имате предвид, че „Феърплей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД продължава да осигурява необходимия административен и финансов ресурс, за да заплаща коректно и в срок потребената електрическа енергия, необходима за затопляне на водата.

   

Онлайн резервации