Информация за промяна на минималния депозит за изплащане на допълнителни услуги

 • 2018-11-30

  Уважаеми собственици! 

  Считано от 01.10.2018 г. за разплащане на допълнително предоставяните от управляващата компания услуги, се предоставя парична сума „ДЕПОЗИТ“, средствата от който се изразходват в следния ред и последователност:

  ✓ Покриване на комуналните разходи за потребени електрическа енергия, студена и топла вода;
  ✓ Заплащане на други допълнителни услуги, предлагани от УК, неупоменати в предходната точка, при положение че наличната сума по депозита, покрива напълно стойността на заявената допълнителна услуга;
  ✓ Минимален размера на депозита – 500 лв.
  ✓ В случай на пълно или частично разходване на депозита, Вие сте длъжни в срок до 10 дни от получаване на уведомлението за усвояване на средства от депозита да възстановите неговия размер до първоначално определения. Невъзстановяването му от Ваша страна в срока по предходното изречение, освобождава управляващата компания от задължението за заплащане на потребената електрическа енергия към електроснабдителна компания EVN.

Онлайн резервации

Анкета

 • Какво мислите за ежеседмичния бюлетин на комплекс "Санта Марина"?